Type A – Portable welding transformers

 

A-13/ А-23 /А-33

Тип Приклучен напон (V)  Интермитенца (%) Напон на празен од (V) Куќиште на апарат Димензии(мм)
Регулација Струја i Ø Електрода (мм) Примарна сила (Kva) Ладење Тежина (кг)
A-13 230 20% - 100A 44 пластика 365x135x210
груба-4 положби  100 A        2,0 - 2,5 4,2 Воздушно 12
A-23 230 20% - 140A 43 пластика 440x205x220
груба-4 положби 140 A 2,0 - 3,25  4,4 Воздушно 18
A-33 230 / 400  20% - 125/160A 43 /45  пластика 440x205x320
груба -4 положби 4 на 230, 4 на 400 V 125 / 160 A 2,0 - 4,0 5,2 / 7,00  Воздушно 20