Type B – Welding transformers

 

B 200/ B-250/ B-350/ B-600


Тип Приклучен напон (V)  Интермитенца (%) Напон на празен од (V) Куќиште на апарат Димензии(мм)
Регулација Струја i Ø Електрода (мм) Примарна сила (Kva) Ладење Тежина (кг)
B-200 230 / 400  40% - 200A 50 метал 330x290x350
груба- 6 положби 50- 200 A 2,0 - 5,0 9,9 вентилатор 32
B-250 230 / 400  80% - 250A 70 метал 600x536x650
шунт 50 - 250 A 2,0 - 5,0 16 вентилатор 120
B-350 400 80% - 350A 70 метал 600x536x650
шунт 60-350 A 2,0 - 6,0 22 вентилатор 140
B-600 400 V 80% - 600A 75 метал 640x640x720
шунт 60 - 600 A 2,0 - 10,0 42 вентилатор 220