Type BC – TIG drives for welding

 

BC-20P2 / BCTY-230

 

Тип Приклучен напон (V)  Интермитенца (%) Напон на празен од (V) Куќиште на апарат Димензии(мм)
Струја i Пречник на електроди за користење(мм) Ладење Тежина (кг)
BCTY 230 400 40 75 метално 770x360x72
10 - 230 A REL 2,5 - 4,0,     TIG 1,0 - 3,2 вентилатор 100
BC 20P2 400 60 76 метално 680x1010x900
25 - 350 A REL 2,5 - 5,0,     TIG 1,0 - 4,0 вентилатор 270