Heater

 

SM-3KW / SM-4KW / SM-6KW / SM-9KW / SM-100

 

Тип Приклучен напон (V)  Интермитенца (%) Напон на празен од (V) Куќиште на апарат Димензии(мм)
Регулација Струја i Ø Електрода (мм) Примарна сила (Kva) Ладење Тежина (кг)
SM -3  230 3032 32 190 365x330x320
14,5 3000 0 - 1,5 - 3 0 - 40 6,5
SM - 4 230 4032 32 190 365x330x320
14,5 4000 0 - 2 - 4 0 - 40 6,5
SM -6  400 6038 38 500 300x410x40
4,4 / 10,8 6000 0 - 3 - 6 0 - 40 7,8
SM -9 
400 9038 38 500 - 700 300x410x40
6,6 / 13,1 9000 0 - 4,5 - 9 0 - 40 8,8
SM -100 230 1000 / / 1200x65x50
/ 1000 / / 2