Type PSV – Air Plasma cutters

 

PSV 30-60 / PSV 60-120 /PSV 120

Тип Приклучен напон (V)  Интермитенца (%) Напон на празен од (V) Куќиште на апарат Димензии(мм)
Регулација Струја i Дебелина на сечење (мм) Примарна сила (Kva) Ладење Тежина (кг)
PSV 30/60 400 40 100 метално 520x350x650
30 - 60 18 вентилатор 70
PSV 60/120 400 60 100 метално 520x520x930
60 - 120 35 вентилатор 88
PSV 120 400 100 100 метално 570x520x930
120 35 вентилатор 128