Type A – Portable welding transformers

 

TSJ 140 /TSJ 180Тип Приклучен напон (V)  Интермитенца (%) Напон на празен од (V) Куќиште на апарат Димензии(мм)
Регулација Струја i Ø Електрода (мм) Примарна сила (Kva) Ладење Тежина (кг)
TSJ-140 230 40% - 140A 49 метал 330x250x370
шунт 140 A 2,0 - 3,25 6,2 вентилатор 22
TSJ-180 230 / 400  20% -170 A 46/63 метал 390x250x370
шунт 120 / 180 A 2,0 - 4,0 11 вентилатор 24