Inverters

MMA-200 / MMA 250

Тип Приклучен напон (V)  Интермитенца (%) Напон на празен од (V) Куќиште на апарат Димензии(мм)
Струја i Ø Електрода (мм) Примарна сила (Kva) Ладење Тежина (кг)
MMA 200
230 ± 10% 60% - 200 A 100% - 160 A 62V метално 375x155x232
20 - 200 A 1,6 - 4,0 6 вентилатор 7,3
MMA 250 380 ± 10% 60% - 250 A 100% - 180 A 68V метално 485x255x425
20 - 250 A 1,6 - 5,0 10 вентилатор 14